ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ රැළිය සඳහා සන්ධානය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 40 දෙනෙකු සහභාගී වූහ

image

2015.10.19 දින කොළඹ විහාරමහා දේවී එළිමහන් රංග පීඨයේදී පැවැති ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ රැළිය සඳහා සන්ධාන නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 40 දෙනෙකු සහභාගී වූහ.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන, වාසුදේව නානායක්කාර, ඩිව් ගුණසේකර, තිස්ස විතාරණ, විමල් වීරවංශ, උදය ගම්මන්පිල, ජී.එල්. පීරිස් මෙම රැළිය ඇමතූහ.

කුමාර වෙල්ගම, බන්දුල ගුණවර්ධන, ඩලස් අලහප්පෙරුම, විදුර වික්‍රමනායක, ප්‍රසන්න රණතුංග, රෝහිත අබේගුණවර්ධන, ගාමිණී ලොකුගේ, නාමල් රාජපක්ෂ, සාලින්ද දිසානායක, ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ආදී මන්ත‍්‍රීවරුන්ද ජනතාව සමඟ බිම වාඩි වී සිටියහ.
More pictures
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1011312535586405&id=503296169721380

Advertisements

About lankapage

We are an online publication (Educational Purpose Blog) made up largely of what we call “disintermediated” news – that is news without a spin put on it by a journalist, published as it’s delivered to Lankapage. All copyrights belong to their respective owners. Images and text owned by other copyright holders are used here under the guidelines of the Fair Use provisions of United States Copyright Law. Images and text are used here only for the education purpose and are not intended to generate income for the blog, its employees, or its students. That makes us unique. All content is delivered to you as the writer or producer intended — leaving only you to make judgments about what you read or watch, not us.

Posted on October 23, 2015, in Sri Lanka. Bookmark the permalink. Comments Off on ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ රැළිය සඳහා සන්ධානය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 40 දෙනෙකු සහභාගී වූහ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: