මහින්දව අමතක නොකළ එජනිසයේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මෙන්න

image

පාර්ලිමේන්තුවේ තුල ස්වාධීනව සිටිමින් සැබැ විපක්ෂයේ භූමිකාව නියෝජනය කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ ජනමතයට කන්දුන් සැබැ ජනතා නියෝජිතයන්ගේ නාම ලේඛනය.,

මහින්ද රාජපක්ෂ.
දිනේෂ් ගුණවර්ධන
ඩලස් අලහප්පෙරුම
වාසුදේව නානායක්කාර
විමල් වීරවංශ
උදය ගම්මන්පිල
චමල් රාජපක්ෂ
කුමාර වෙල්ගම
සාලින්ද දිසානායක
බන්දුල ගුණවර්ධන
මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
රමේෂ් පතිරණ
ජයන්ත සමරවීර
රෝහිත අබේගුණවර්ධන
මොහාන් සිල්වා
රංජිත් ද සොයිසා
වීරකුමාර දිසානායක
අනුරාධ ජයරත්න
සාරතී දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල
චානක ඩිල්ෂාන්
එස් සී මුතුකුමාරණ
ප්‍රසන්න රණවීර
සුසන්ත පුංචිනිළමේ
ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා
ඉන්දික අනුරුද්ධ
සිසිර ජයකොඩි
ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම
දුලිප් විජේසේකර
ජනක වක්කුඹුර
සිරිපාල ගම්ලත්
නාමල් රාජපක්ෂ
මනූෂ නානායක්කාර
ශෙහාන් සේමසිංහ
පද්ම උදයශාන්ත ගුණසේකර
ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු
පියල් නිශාන්ත සිල්වා
මහින්ද යාපා අබේවර්ධන
ගීතා කුමාරසිංහ
නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම
රොෂාන් රණසිංහ
එස් එම් චන්ද්‍රෙස්න‍
විජිත බේරුගොඩ
තේනුක විදානගමගේ
සුමේධා ජයසේන
කනක හේරත්
බන්දුල ගුණවර්ධන
කාංචන විජේසේකර
පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි
තාරානාත් බස්නායක
අරුන්දික ප්‍රනාන්දු
ගාමිණි ලොකුගේ
නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න
ටි,බි ඒකනායක
දිලුම් අමුණුගම
ලොහාන් රත්වත්තේ
තාරක බාලසූරිය
සනත් නිශාන්ත
ප්‍රසන්න රණතුංග

image

About lankapage

We are an online publication (Educational Purpose Blog) made up largely of what we call “disintermediated” news – that is news without a spin put on it by a journalist, published as it’s delivered to Lankapage. All copyrights belong to their respective owners. Images and text owned by other copyright holders are used here under the guidelines of the Fair Use provisions of United States Copyright Law. Images and text are used here only for the education purpose and are not intended to generate income for the blog, its employees, or its students. That makes us unique. All content is delivered to you as the writer or producer intended — leaving only you to make judgments about what you read or watch, not us.

Posted on September 7, 2015, in Sri Lanka. Bookmark the permalink. Comments Off on මහින්දව අමතක නොකළ එජනිසයේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මෙන්න.

Comments are closed.

%d bloggers like this: